Opis

Polecany

Projekt „Coaching Burn-out Syndrom Solution” jest przedsięwzięciem międzynarodowym skupiającym profesjonalistów zajmujących się coachingiem, wspieraniem i edukacją osób dorosłych. Współpraca w ramach programu Grundtvig ma na celu podzielenie się doświadczeniem i wiedzą na temat zjawiska wypalenia zawodowego w krajach partnerskich oraz wypracowanie najlepszej metody wspierania osób z tym syndromem poprzez coaching on-line. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Projekt

Cele

Polecany

Cele projektu są dwupoziomowe.

Pierwszy poziom dotyczy kształcenia kadry organizacji: poznania, nauczenia się, wymiany doświadczeń i wdrożenia przez kadrę w organizacjach partnerskich różnorodnych metod coachingowych oraz praktyk uzupełniających coaching stosowanych w przypadkach wypalenia zawodowego.

Drugi poziom służy stworzeniu narzędzia coachingowego on-line służącego edukacji i wspieraniu dorosłych w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych lub zawodowych. Platforma e-learningowa pozwoli doświadczyć coachingu, poszerzyć wiedze na temat metod komplementarnych oraz uzyskać łatwy dostęp do profesjonalistów w tym zakresie. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Projekt

Mobilności

Polecany

W projekcie C-BOSS zostanie zrealizowanych siedem mobilności (wyjazdów zagranicznych)* do krajów partnerskich:

1 Austria Wiedeń 2012 26-27 listopada
2 Włochy Rzym 2013 31 styczeń-1 luty
3 Polska Warszawa 2013 27-28 maj
4 Wielka Brytania Londyn 2013 19-20 wrzesień
5 Austria  Wiedeń 2014 30-31 styczeń
6 Włochy  Rzym 2014 5-6 marzec
7 Polska Sopot 2014 czerwiec

*Wyjazd zagraniczny (mobilność) oznacza każdy pojedynczy zagraniczny wyjazd jednej osoby (dorosłego słuchacza lub pracownika) do organizacji partnerskiej.

Zaszufladkowano do kategorii Projekt